PEMBELAJARAN DALAM TALIAN: GAYA KEPIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA GURU

Authors

  • Fauziah Ismail
  • Siti Norayu Mohd Basir
  • Nur Qurratul Aini bt Ismail
  • Nazra Aliff Nazri
  • Nor Hafizan Habib Sultan

DOI:

https://doi.org/10.58915/johdec.v12.2023.637

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan gaya kepimpinan terhadap kepuasan kerja dalam kalangan guru yang mengendalikan pembelajaran dalam talian semasa pandemik Covid-19. Gaya kepimpinan yang dikaji ialah gaya kepimpinan transformasi, gaya kepimpinan transaksi dan gaya kepimpinan Laissez Faire. Data dikumpul melalui kaedah kuantitatif dengan mengedarkan borang soal selidik. Responden kajian terdiri daripada 102 orang guru sekolah kerajaan di Pulau Pinang. Kajian dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social sciences (SPSS) untuk mendapatkan Nilai Korelasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan transformasi, gaya transaksi dan gaya kepimpinan Laissez-Faire dengan kepuasan kerja dalam kalangan guru.

This study aims to examine the effect of leadership style on job satisfaction among teachers who conduct online learning during the COVID-19 pandemic. The three leadership styles studied are transformational leadership style, transactional leadership style, and laissez-faire leadership style. Data was gathered quantitatively through the distribution of questionnaires. The study's respondents consisted of 102 government school teachers in Penang. The study was analysed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software to obtain the Pearson correlation value. The results show that there is a significant relationship between transformational leadership style, transactional style, and laissez-faire leadership style and job satisfaction among teachers.

Keywords:

Gaya kepimpinan, Kepuasan kerja, Pembelajaran dalam talian, Pandemik Covid-19

Downloads

Published

01-04-2024

How to Cite

Fauziah Ismail, Siti Norayu Mohd Basir, Nur Qurratul Aini bt Ismail, Nazra Aliff Nazri, & Nor Hafizan Habib Sultan. (2024). PEMBELAJARAN DALAM TALIAN: GAYA KEPIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA GURU. Journal of Human Development and Communication (JoHDeC), 12, 81–89. https://doi.org/10.58915/johdec.v12.2023.637

Issue

Section

Articles